Preview Mode Links will not work in preview mode

Privacypodden


Sep 12, 2019

Läskiga add-ons till webbläsaren, rekordboten från FTC till YouTube för tracking av barn och såklart SVT Edit-dokumentären "Vägra sociala medier". I veckans lyssnarfråga återknyter vi en aning till det uppmärksammade MeToo-avsnittet.